Αγγελία Εργασίας: Στέλεχος Λογιστηρίου | Yava Fitness Centers

Αγγελία Εργασίας: Στέλεχος Λογιστηρίου

Τα γυμναστήρια YAVA για την υποστήριξη των αναγκών του λογιστηρίου ζητούν να προσλάβουν ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρίας
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας και Λογιστικής εταιρειών με Διπλογραφική τήρηση βιβλίων
 • Γνώση διαδικασιών ΓΕΜΗ
 • Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και συνέπεια
 • Διάθεση για εργασία βάση χρονοδιαγραμμάτων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση διαχείρισης προγραμμάτων ERP, CRM (ιδανικά Softone)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώριση παραστατικών δαπανών, παγίων και αγορών
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Συμφωνίες με προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές
 • Παρακολούθηση και συμφωνίες τραπεζών / καρτών
 • Διαχείριση / διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών και υποχρεώσεων σε τρίτους
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Συμμετοχή σε έκδοση μηνιαίων αποτελεσμάτων
 • Συμμετοχή στην διεκπεραίωση μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων

 Η εταιρία προσφέρει:

 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και επίτευξης στόχων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναγράφοντας τον κωδικός ειδικότητας ( Α.Y.F.C.), ηλεκτρονικά στο info@yava.gr