Όροι χρήσης | Yava Fitness Centers
 

Όροι χρήσης

ΌΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ON LINE)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μέσω της ιστοσελίδας μας (www.yava.gr), η εταιρεία μας, με την επωνυμία «FITNESS  AND WELLNESS  INNOVATION  IKE» που εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Λ.Κηφισιάς – Κατεχακη -Αδριανεου, με Α.Φ.Μ. 801742855 | Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162521101000 σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου (on line) α) εγγραφής σας, ως μέλους στο δίκτυο των γυμναστηρίων της, ο αριθμός άδειας λειτουργίας εκάστου εξ αυτών θα αναγράφεται στο σώμα της σύμβασης που θα παραλάβετε, καθώς και σε οικείο τόπο της ιστοσελίδας μας, β) αγοράς νέας συνδρομής και γ) ανανέωσης της συνδρομής σας σε υποκατάστημα – γυμναστήριο του δικτύου μας, καταβάλλοντας το τίμημα με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η μέσω διαδικτύου (on line) αγορά των άνω υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας www.yava.gr, καθώς και η πληρωμή του τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, διέπεται από τους παρόντες όρους και συμφωνίες, τους οποίους οφείλετε να αποδεχθείτε επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») το σχετικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος με την ένδειξη «Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες», προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών τεκμαίρεται αμάχητα με την επιλογή (κάνοντας «κλικ») του πεδίου αυτού. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών και τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία, τεκμαίρεται αμάχητα η σύναψη έγκυρης σύμβασης μεταξύ ημών, ως παρέχουσας τις υπηρεσίες εταιρείας και υμών, ως καταναλωτή, η οποία διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Ι. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α) ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που περιέχει κάθε ετήσια συνδρομή αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα μας επιλέγοντας το πεδίο «ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για κάθε γυμναστήριο του δικτύου μας, το οποίο θα επιλέξετε, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης της κάθε υπηρεσίας (απεριόριστη κ.λ.π.). Όπως σημειώνεται στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας, οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το γυμναστήριο και ορίζονται με σαφήνεια στην ιστοσελίδα μας, δίπλα στο γυμναστήριο που θα επιλέξετε. Επίσης, στο ίδιο σημείο διαχωρίζονται με ακρίβεια, τόσο οι τυχόν δωρεάν υπηρεσίες και ο τυχόν επιπλέον της σύμβασης δωρεάν χρόνος χρήσης των υπηρεσιών μας, όσο και οι παρεχόμενες με χρέωση πρόσθετες υπηρεσίες.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως είναι δυνατή με την πλήρωση των παρόντων όρων και την ολοκλήρωση της online αγοράς. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά στο γυμναστήριο εκείνο, το οποίο επιλέγεται στο αντίστοιχο πεδίο, μετά ακριβώς από τη συμπλήρωση των στοιχείων, που σας ζητούνται. Επίσης, οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου και στις ώρες που προβλέπονται στο ημερήσιο πρόγραμμα (π.χ. ομαδικά προγράμματα). Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, αναιτιολόγητα και άνευ προειδοποιήσεως, να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα, τόσο ενός εκ των γυμναστηρίων, όσο και του συνόλου των γυμναστηρίων. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικώς σε εσάς προσωπικά και όχι σε τρίτο πρόσωπο.

Κατά την χρησιμοποίηση του γυμναστηρίου οφείλετε να σέβεστε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, ο οποίος επίσης αναγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 4 και τον οποίο τεκμαίρεται αμάχητα ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα με τη σύναψη της σύμβασης.

Υποχρεούστε, επίσης, να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία και το γυμναστήριο στο οποίο επιλέγετε να γίνεται συνδρομητής τυχόν ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζετε καθώς και να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις που θα σας ζητηθούν, κατά την πρώτη επίσκεψή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας ή ιατρικών συστάσεων/ προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης γυμναστηρίου.

ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε ετήσια συνδρομή αναγράφεται αναλυτικά δίπλα από το γυμναστήριο που θα επιλέξετε. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και την αμοιβή (προμήθεια) της τράπεζας «ALPHA BANK», όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής του τιμήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τους κατωτέρω όρους.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι δε τιμές – προσφορές θα ισχύουν αποκλειστικά για το χρόνο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας.

Για τα νέα μέλη, στο εκάστοτε αναγραφόμενο κόστος συνδρομής θα προστίθεται και το κόστος εγγραφής, το οποίο επίσης αναγράφεται ρητά στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής καταβάλλεται μία φορά για κάθε πρόσωπο – συνδρομητή και αφορά όλο το δίκτυο καταστημάτων μας, σε αντίθεση με την ετήσια συνδρομή που αφορά συγκεκριμένο γυμναστήριο.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του άνω τιμήματος, τόσο για τις ετήσιες συνδρομές, όσο και τις εγγραφές νέων μελών, πραγματοποιείται εφάπαξ, καθώς πρόκειται για ειδική συμφωνία που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή (προνομιακή τιμή, απεριόριστη χρήση μέρους υπηρεσιών, δωρεάν υπηρεσίες, δωρεάν μήνες συνδρομής).

Η πληρωμή του τιμήματος γίνεται

μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

Η διαδικασία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας «ALPHA BANK», με την οποία συνεργαζόμαστε. Αφορά το σύνολο των καρτών για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες της η ανωτέρω συνεργαζόμενη εταιρεία.

Η διαδικασία της συναλλαγής λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:

Ο καταναλωτής, αφού έχει μεταφερθεί στο χώρο της ιστοσελίδας μας «ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αρχικά συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού του, στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας και συγκεκριμένα συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΩΝΥΜΟ, γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, δ. e-mail. Εν συνεχεία, επιλέγει το γυμναστήριο, το οποίο τον ενδιαφέρει, καθώς και αν πρόκειται για νέα συνδρομή, η οποία επιβαρύνεται με το κόστος εγγραφής ή για ανανέωση συνδρομής. Έπειτα, και αφού αποδεχθεί τους παρόντες όρους και συμφωνίες, μεταφέρεται αυτομάτως στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης της τράπεζας «ALPHA BANK», όπου χορηγεί τα στοιχεία της κάρτας που του ζητούνται .

Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην συνδρομή ή υπηρεσία και το γυμναστήριο που έχει επιλεγεί. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), ένα από την εταιρεία μας για επιβεβαίωση της αγοράς των υπηρεσιών μας και ένα από την συνεργαζόμενη τράπεζα «ALPHA BANK» για τη χρέωση της κάρτας.

Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, τα στοιχεία της κάρτας αποθηκεύονται στις ασφαλείς υπολογιστικές υποδομές της ALPHA BANK, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία tokenization, με στόχο τη διευκόλυνση μελλοντικών συναλλαγών χωρίς να απαιτείται επανεισαγωγή των στοιχείων. Τα Yava Fitness Centers σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουν στοιχεία καρτών, ούτε έχουν πρόσβαση σε αυτά, παρά μόνο μέσω της ειδικής διαδικασίας ασφαλούς πληρωμής που παρέχει η ALPHA BANK.

Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ημών, ως παρέχουσας τις υπηρεσίες εταιρείας, και υμών, ως καταναλωτή τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άνω διαδικασίας χρέωσης της κάρτας, που διενεργείται εξ΄ ολοκλήρου στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας «ALPHA BANK».

 


Β) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (PERSONAL & GROUP TRAINING) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η FITNESS  AND WELLNESS  INNOVATION  IKE εκτός από τα βασικά πακέτα συνδρομής προσφέρει υπηρεσίες αισθητικής και ειδικά ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, όπως PERSONAL & GROUP TRAINING, TRX, INDOOR CYCLING, PILATES REFORMER ΚΛΠ). Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι ανεξάρτητη από τη βασική συνδρομή στο γυμναστήριου. Η διάρκεια ισχύος κάθε πακέτου αναγράφεται και στην αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών με ρητή ημερομηνία έναρξης και λήξης. Η συμμετοχή προπληρώνεται.

Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή κατάργησης των ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων και αντικατάστασή τους από άλλα. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση του ανεκτέλεστου προγράμματος και είτε να αιτηθεί την τροποποίησή του με άλλο ίσης αξίας με αυτή του ανεκτέλεστου προγράμματος είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με όσα ισχύουν παραπάνω σχετικά με την εφαρμογή του «δικαιώματος καταγγελίας».

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαδικασία της συναλλαγής λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:

Ο καταναλωτής, αφού έχει μεταφερθεί στο χώρο της ιστοσελίδας μας που αναλύεται η υπηρεσία της επιλογής του, επιλέγει το γυμναστήριο  που επιθυμεί και συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΩΝΥΜΟ, γ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, δ. e-mail. Εν συνεχεία αφού αποδεχθεί τους παρόντες όρους και συμφωνίες, μεταφέρεται αυτομάτως στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας «ALPHA BANK» όπου χορηγεί τα στοιχεία της κάρτας του που του ζητούνται. Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην συνδρομή ή υπηρεσία και το γυμναστήριο που έχει επιλεγεί. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), ένα από την εταιρεία μας για επιβεβαίωση της αγοράς των υπηρεσιών μας και ένα από την συνεργαζόμενη τράπεζα «ALPHA BANK» για τη χρέωση της κάρτας. Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, τα στοιχεία της κάρτας αποθηκεύονται στις ασφαλείς υπολογιστικές υποδομές της ALPHA BANK, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία tokenization, με στόχο τη διευκόλυνση μελλοντικών συναλλαγών χωρίς να απαιτείται επανεισαγωγή των στοιχείων. Τα Yava Fitness Centers σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουν στοιχεία καρτών, ούτε έχουν πρόσβαση σε αυτά, παρά μόνο μέσω της ειδικής διαδικασίας ασφαλούς πληρωμής που παρέχει η ALPHA BANK.

 

Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ημών, ως παρέχουσα τις υπηρεσίες εταιρεία, και υμών, ως καταναλωτή τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άνω διαδικασίας χρέωσης της κάρτας, που διενεργείται εξ΄ ολοκλήρου στο περιβάλλον της τράπεζας «ALPHA BANK».

Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της άνω εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένη για να επεξεργάζεται τις διαδικτυακές (online) συναλλαγές του yava.gr.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Nexi e-Commerce» και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

Η χρέωση της κάρτας του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι συνδρομές κατά τη λήξη τους, δεν ανανεώνονται με αυτόματη χρέωση της κάρτας. Αν το επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Το σχετικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο) θα λαμβάνει ο καταναλωτής κατά την πρώτη επίσκεψη του στο γυμναστήριο που έχει επιλέξει, μαζί με την κάρτα μέλους, τον κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου και αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε και εδώ (πατήστε κλικ εδώ). Σε περίπτωση, που δεν παραλάβει τα σχετικά έγγραφα, οφείλει να διαμαρτυρηθεί εγγράφως προς την εταιρεία μας, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος αγοράς μέσω της ιστοσελίδας μας, άλλως τεκμαίρεται αμάχητα ότι έλαβε τα σχετικά έγγραφα.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΑΓΩΜΑ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύμβασης, ή της αποδοχής των όρων κατά την online αγορά, κατά τα ανωτέρω. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, είτε με την υποβολή εκ μέρους του καταναλωτή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου που παραδίδεται στον καταναλωτή μαζί με την σύμβαση και υπάρχει και εδώ , είτε δια απλής επιστολής προς το γυμναστήριο (αυτό το οποίο έχει επιλέξει) εφόσον η συστημένη επιστολή εστάλη αποδεδειγμένα εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Κατόπιν της υπαναχώρησης πραγματοποιείται η επιστροφή χρημάτων στον καταναλωτή.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο καταναλωτής δικαιούται για σπουδαίο λόγο, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης κατά την προηγούμενη παράγραφο, να καταγγείλει τη σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει αφού αφαιρεθεί η αμοιβή της συνεργαζόμενης τράπεζας «ALPHA BANK» από το υπολειπόμενο ποσό, να παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο χρόνο λειτουργίας της σύμβασης. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στον καταναλωτή αφού παρακρατηθεί, σύμφωνα προς τις οικείες νομοθετικές διατάξεις, ως αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% επί της αξίας αυτού του ανεκτέλεστου προγράμματος.

Γ.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της καθώς και σε περίπτωση παραβίασης κάποιου/κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών όπως ενδεικτικώς αποτελεί και η περίπτωση εξάπλωσης πανδημίας και η συνακόλουθη αναστολή με απόφαση δημοσίας Αρχής της δραστηριότητας της εταιρείας να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση.

Ειδικά, ως προς την περίπτωση προεγγραφής, ήτοι για παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια που δε λειτουργούν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, αλλά πρόκειται να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της σύμβασης (υπέρβαση του εκτιμώμενου χρόνου λειτουργίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας), η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε περίπτωση όμως οριστικής ματαίωσης της εκτέλεσης της σύμβασης, λόγω μη λειτουργίας, εν τέλει, του γυμναστηρίου που αφορά η προεγγραφή, η εταιρεία θα υποχρεωθεί να επιστρέψει ατόκως στον καταναλωτή το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε, χωρίς να ευθύνεται για περαιτέρω αποζημίωση.

Δ. ΠΑΓΩΜΑ

Δικαίωμα «παγώματος», δηλαδή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών του γυμναστηρίου, παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης (και για διάρκεια μέχρι 6 μηνών) και στράτευσης (για διάρκεια ισόχρονη της θητείας). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ νέου χρήση του χρονικού διαστήματος διακοπής, είναι η ανανέωση συνδρομής (οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας) στην οποία προστίθεται το χρονικό διάστημα διακοπής χρήσης των υπηρεσιών.

Τέτοιο δικαίωμα παρέχεται επιπλέον μόνο στην ετήσια συνδρομή και για σοβαρούς λόγους, για τους οποίους το μέλος δεν δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου και μόνο σε μέλη που αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομή γυμναστηρίου στη βασική/αρχική τιμή της συνδρομής, όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου (δηλαδή δεν ισχύει σε προωθητικές ενέργειες υπερπροσφορών) υπό την προϋπόθεση, προσκόμισης ιατρικών εξετάσεων και ιατρικής γνωμάτευσης, με τα οποία υποδεικνύεται η αποχή από την αθλητική άσκηση που προσφέρεται από το γυμναστήριο για συγκεκριμένο και μόνο χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παρατείνεται μόνο με την προσκόμιση νέων αντίστοιχων εγγράφων (αντίγραφο ιατρικού φακέλου με ειδικές γνωματεύσεις.

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Nexi e-Commerce» και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το yava.gr δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ζητήσει με e-mail τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ή να σας στείλει e-mail ζητώντας σας να μεταβείτε στην ιστοσελίδα και να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας.

Σε καμία περίπτωση μη γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας σε e-mail ή να μην απαντήσετε σε e-mails, τα οποία σας ζητάνε να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα για να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες των Yava Fitness Centers είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.yava.gr  τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ως προς τα στοιχεία, τα οποία οφείλετε να συμπληρώσετε στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail), η παροχή τους από εσάς με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων συνεπάγεται την ταυτόχρονη παροχή της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών από τη yava.gr, σύμφωνα με το νόμο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή αναλυτικώς αναγράφεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1  Η FITNESS  AND WELLNESS  INNOVATION  IKE, στο εξής «YAVA FITNESS CENTERS» προσδίδει εξαιρετική σημασία στο σεβασμό της ιδιωτικότητας και διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τις πρακτικές της YAVA σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια όλων των δραστηριοτήτων της.

1.2  Η YAVA στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών ατομικής και σωματικής άσκησης από ειδικό προς τούτο επιστημονικό προσωπικό, προς βελτίωση και συντήρηση των ειδικών ικανοτήτων, καθώς και της ατομικής φυσιολογίας ή μεγιστοποίησης λειτουργίας ζωτικών οργάνων, μετά από παθολογικές καταστάσεις και ιατρικές υποδείξεις (εφεξής «οι Υπηρεσίες») και σχετικών με αυτήν προϊόντων, συλλέγει και επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

1.3  Στα πλαίσια αυτά, η YAVA συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ετέθη σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και ρυθμίζονται περαιτέρω από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (»ΑΠΔΠΧ») και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική Αρχή.

 

 

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1  Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου της YAVA καθώς και σε συνδεόμενες με αυτόν επιχειρήσεις με σύμβαση δικαιόχρησης («franchise») ή παρόμοια.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εργαζόμενος» σημαίνει οποιοσδήποτε τωρινός, απερχόμενος ή υποψήφιος εργαζόμενος, προσωρινός υπάλληλος, ή άλλος μη μόνιμος εργαζόμενος που συνδέεται με σύμβαση εργασίας με τη YAVA.

«Οφειλέτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου το δανεισμό διαχειρίζεται νομίμως η YAVA.

«Πελάτης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται ή επιθυμεί να συμβληθεί με τη YAVA για την παροχή σε αυτό των Υπηρεσιών της.

«Προμηθευτής» σημαίνει οποιοσδήποτε προμηθευτής ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα στη YAVA.

«Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Συνεργάτης» σημαίνει κάθε τρίτο με τον οποίο η YAVA συνδέεται συμβατικά στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Υποκείμενο προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε οφειλέτης, προμηθευτής ή συνεργάτης του οποίου τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει ή/και επεξεργάζεται η YAVA.

«Ψευδονυμοποίηση» σημαίνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1  Η YAVA, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της εν γένει δραστηριότητάς της:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Διεύθυνση και περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας
 • Αριθμό Ταυτότητας ή/και Φορολογικού Μητρώου
 • Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία των Πελατών όπως ενδεικτικώς ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.
 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ και άλλες σχετικές πληροφορίες σε περιπτώσεις χρήσης της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της YAVA που μπορεί να περιλαμβάνουν: ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, σελίδες που επισκέφτηκαν, είδος φυλλομετρητή ιστού, πλατφόρμα ή/και λειτουργικό σύστημα, μηχανή αναζήτησης και λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανιστεί ο ιστότοπος της YAVA.
 1. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1  Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη YAVA διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 1. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Η YAVA χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να:

 • Πραγματοποιεί και να διαχειρίζεται την παροχή των Υπηρεσιών, όπως εγγραφή των πελατών, αποφυγή διπλής καταχώρησης πελατών, ειδοποίηση λήξης παροχής υπηρεσιών κ.α.
 • Διαχειρίζεται προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνει από τους Προμηθευτές της και την εν γένει σχέση της με αυτούς.
 • Επιτρέπει την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του ιστότοπού της ή μέσω των Συνεργατών της που λαμβάνουν πληρωμές εξ ονόματός της
 • Υλοποιεί τη συνεργασία με Συνεργάτες της στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της
 • Προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών της
 • Εκτελεί και βελτιώνει τις υπηρεσίες της
 • Ασκεί ή υποστηρίζει νομικές αξιώσεις παντός είδος και σε κάθε δικαιοδοσία έναντι των οφειλετών είτε απευθείας ή μέσω των εξωτερικών νομικών της συνεργατών

6.2. Ειδικότερα, η YAVA συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία των Πελατών ώστε να:

 • Βεβαιώνεται η ικανότητά για σωματική άσκηση και να παρέχεται εξατομικευμένο ασκησιολόγιο όπου αυτό απαιτείται ή ζητείται.
 • Δημιουργείται διαιτολόγιο προσαρμοσμένο στις διατροφικές ανάγκες του Πελάτη
 • Πιστοποιείται η δερματολογική και γυναικολογική υγιεινή για τη χρήση πισίνας
 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

7.1  Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της YAVA ή/και την εγγραφή τους για την παροχή σε αυτούς των Υπηρεσιών δια της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, οι πελάτες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική.

7.2  Η YAVA θα αναζητεί τη συγκατάθεση των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ή μεταβίβασης δεδομένων σε τρίτους πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα Πολιτική καθώς και σε περιπτώσεις που η αρχικώς παρασχεθείσα συγκατάθεση δεν μπορεί να επεκταθεί στην περαιτέρω επεξεργασία ή μεταβίβαση.

7.3 H YAVA, συμμορφούμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, δύναται να αναζητεί την ειδική συγκατάθεση των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων, για την εκούσια παροχή προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις μελλοντικές υπηρεσίες, να επικοινωνεί μαζί τους με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail, sms, mms, viber, whatsapp, εφαρμογές/μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ) για νέες υπηρεσίες και προϊόντα, προσφορές, προωθητικές, εμπορικές και διαφημιστικές ενέργειες αυτής ή τρίτων για προϊόντα και υπηρεσίες, πέραν του παραγωγικού αντικειμένου της YAVA, καθώς και για σκοπούς marketing.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

8.1  Η YAVA εφαρμόζει υψηλά επίπεδα τεχνικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει επεξεργάζεται και αποθηκεύει μέσω προηγμένων ηλεκτρονικών και λογισμικών συστημάτων, στα οποία δύνανται να περιλαμβάνονται και συστήματα Ψευδονυμοποίησης και τα οποία επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό και την αποφυγή παραβιάσεων και άλλων κυβερνοεπιθέσεων.

8.2  Η πρόσβαση στις σχετικές βάσεις δεδομένων αλλά και χώρους φύλαξης των σχετικών αντιγράφων επιτρέπεται σε περιορισμένο – κλειστό – αριθμό εργαζομένων της YAVA με χρήση αυστηρών ηλεκτρονικών μέσων ταυτοποίησης τους.

8.3  Η YAVA διατηρεί ασφαλή αντίγραφα των πληροφοριών που αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές της YAVA για να αποφεύγεται εκούσια ή εκούσια διαγραφή, καταστροφή ή άλλως απώλειά τους. Οι εξυπηρετητές φυλάσσονται σε χώρους που προστατεύονται αυστηρώς και στους οποίους δεν επιτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού, η δε τοποθεσία των εν λόγω εξυπηρετητών είναι γνωστή σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων της YAVA.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η YAVA έχουν το δικαίωμα να ζητούν:

 • Αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή της η YAVA
 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους
 • Επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία
 • Διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό
 • Τη λήψη των δεδομένων τους σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή καθώς και τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1   Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τη YAVA ή για την καταγγελία πιθανής παραβίασης δεδομένων ή για την άσκηση των κατ’ άρθρο 9 της παρούσης Πολιτικής δικαιωμάτων, τα Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

ΕΙΡΝΗΝΗ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ, Γεωργίου Μπακού 3, 210 6814937, dpo@yava.gr

10.2     Τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων τα YAVA αναφορικά με τα υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό σχετικά με την ορθή συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Παρακολούθηση τα συμμόρφωσης των αρμόδιων Εργαζομένων με τα μηχανισμούς προστασίας που έχουν υιοθετηθεί από τη YAVA
 • Παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης τα Εργαζομένους τα YAVA όπου και όταν αυτό απαιτείται
 • Συνεργασία με την ΑΠΔΠΧ και οποιαδήποτε άλλλη αρμόδια Αρχή
 1. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

11.1   Aρμόδια εποπτική αρχή είναι η ΑΠΔΠΧ, η οποία βρίσκεται επί τα οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr

11.2   Η YAVA συνεργάζεται πλήρως με τη ΑΠΔΠΧ για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας και να συνδράμει στην καταστολή ή άλλως αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβιάσεων ή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας δεδομένων.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

12.1   Η YAVA ή τρίτοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της ενδέχεται να μεταφέρουν μέρος από τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί σε υπευθύνους επεξεργασίας σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12.2   Σε αυτή την περίπτωση η YAVA ενημερώνει τους Πελάτες της και εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει δε σε πλήρη ενημέρωση της ΑΠΔΠΧ συμμορφούμενη πλήρως με τις σχετικές προβλέψεις ρυθμιστικού χαρακτήρα του Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας εν γένει.

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

13.1   Για οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίαση της Πολιτικής ή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν γένει, και αφού το σχετικό αίτημα γνωστοποιήθηκε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της YAVA προς επίλυση χωρίς αποτέλεσμα, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην ΑΠΔΠΧ.

13.2   Η YAVA δεσμεύεται να συνεργάζεται με την ΑΠΔΠΧ και να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που τυχόν θα υποδεικνύονται από την ΑΠΔΠΧ σε περίπτωση προσφυγών Πελατών καθώς και με τους κανονισμούς και τις υποδείξεις που εκδίδει η ΑΠΔΠΧ κατ’εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα κάτω των 13 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη, μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης παιδιών. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, είναι δυνατή μόνον με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του παρόντος κανονισμού.
 • Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Καρδιολόγο ή Παθολόγο, όπου να βεβαιώνει την ικανότητά του μέλους για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο.
 • Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, δωρεάν κάρτα μέλους. Τυχόν αντικατάσταση της κάρτας μέλους λόγω απώλειας, χρεώνεται με 1€. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται. Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο μέλος. Το γυμναστήριο δύναται να ζητήσει την επιστροφή της κάρτας μέλους μετά την λήξη της συνδρομής του. H κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής. Τα μέλη κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode) που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα μέλους ή που αυτή δεν είναι ενεργή.
 • Κατά την εγγραφή του μέλους, θα ζητηθεί η φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο, για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης θα πρέπει το μέλος να φέρει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.), το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο του γυμναστηρίου.
 • Μετά την εγγραφή του στο γυμναστήριο, το μέλος θα παραλάβει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τις οδηγίες για τον τρόπο εκγύμνασης με τη βοήθεια των Gym Panels, ενώ θα ακολουθήσει δωρεάν συνέντευξη με τον υπεύθυνο γυμναστή, παραλαβή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του προγράμματος γυμναστικής καθώς και δωρεάν επίδειξή του. Αν σε επόμενη επίσκεψή του το μέλος επιθυμεί εκ νέου επίδειξη του προγράμματος γυμναστικής, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιπλέον χρέωση 10€. Είναι απαραίτητο το μέλος να συμβουλεύεται καθημερινά τον πίνακα ανακοινώσεων και τα Gym Panels ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Μετά την εγγραφή στο γυμναστήριο, είναι απαραίτητη η παραλαβή του προσωπικού προγράμματος γυμναστικής. Επίσης είναι απαραίτητο το μέλος να συμβουλεύεται καθημερινά τον πίνακα ανακοινώσεων ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα γυμναστικής
 • Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στο χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
 • Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα μηχανήματα άθλησης του γυμναστηρίου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών. Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα Cardio πρέπει να τα ρυθμίζει, μόνο ο υπεύθυνος του γυμναστηρίου.
 • Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κλπ) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.
 • Τα ραντεβού και η προτεραιότητα για τις Extra υπηρεσίες ρυθμίζονται μόνο με προηγούμενη συνεννόηση. Απαγορεύεται η ακύρωση τους σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα (σε αυτή την περίπτωση το μέλος χρεώνεται το ραντεβού)
 • Απαγορεύεται τα μέλη να φέρουν στους χώρους του γυμναστηρίου (καρδιαγγειακά μηχανήματα, ελεύθερα βάρη, αίθουσες ομαδικών κ.λπ.) τσάντες και αθλητικούς σάκους. Θα πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιούνται τα ερμάρια για την προσωρινή αποθήκευση των προσωπικών αντικειμένων, και επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά το χρόνο παραμονής τους στο γυμναστήριο. Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση της ασφάλισης των ερμαριών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρηση των μελών από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να απασφαλίζει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.
 • Τις καθημερινές και κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 09:00 έως 12:00 και από 17:00 έως 21:30, ο μέγιστος χρόνος χρήσης των καρδιαγγειακών μηχανημάτων (ηλεκτρονικά μηχανήματα αερόβιας άσκησης) ορίζεται στα 30’.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
 • Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στον χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.
 • Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
 • Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.
 • Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Απαγορεύεται ρητά σε μέλη να παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές (Personal Training) προς τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στη Sauna, στο Υδρομασάζ και το χαμάμ με ρούχα και τιμαλφή . Ο χρόνος παραμονής, η συχνότητα χρήσης και η θερμοκρασία στη Sauna και το Solarium (αν παρέχονται) πρέπει να κανονίζονται σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του YAVA FITNESS CENTER
 • Το ντουζ είναι απαραίτητο πριν να χρησιμοποιήσετε τη Sauna, το υδρομασάζ, το χαμάμ και το Solarium (αν παρέχονται). Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών προϊόντων στο Solarium
 • Πρέπει το μέλος να έχει υπόψιν τα μέτρα ασφάλειας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Η αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς αντικειμένου, ευρισκομένου στο χώρο του Γυμναστηρίου προκαλείται, από υπαιτιότητα, βαρύνει εκείνον που την προκάλεσε
 • Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων.
 • Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.

 

 

V. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει αναφορικά με το μέρος της διαδικασίας που διενεργείται στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@yava.gr ή τηλεφωνήσετε στον αριθμό 800 111 8700.