Πρόγραμμα Yava | ΓΟΥΔΗ

Επιστροφή στο πρόγραμμα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
PILATES
08.30 - 09.30
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΒΑΣΙΑ
HIPS & ABS
08.30 - 09.30
ΙΩΑΝΝΑ Γ.
YOGA
08.30 - 09.30
ΑΡΤΕΜΙΣ
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΙΩΑΝΝΑ Γ.
09.00 - 09.30
15.30 - 16.00
B. SCULPT
15.30 - 16.30
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
PILATES
15.30 - 16.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
B. SCULPT
15.30 - 16.30
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
HIPS & ABS
15.30 - 16.30
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
PILATES
15.30 - 16.30
ΑΡΤΕΜΙΣ
16.00 - 16.30
17.00 - 17.30
HIPS & ABS
17.00 - 18.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
B. SCULPT
17.00 - 18.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
HIPS & ABS
17.00 - 18.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
PILATES
17.00 - 18.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
B. SCULPT
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
PILATES
18.00 - 19.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
B. SCULPT
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΑ
BODY COMBAT
18.00 - 19.00
ΜΑΡΑΝΙΑ
HIPS & ABS
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΑ
HIPS & ABS
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΑ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
HIPS & ABS
19.00 - 20.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
BODY COMBAT
19.00 - 20.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ.
CXWORX & BODY ATTACK
19.00 - 20.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ
PILATES
19.00 - 20.00
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
CARDIO
19.00 - 20.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
B. SCULPT
19.00 - 20.00
ΒΑΣΙΑ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
ZUMBA
20.00 - 21.00
ΙΩΑΝΝΑ Κ.
CXWORX & BODY ATTACK
20.00 - 21.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ
B. SCULPT
20.00 - 21.00
ΒΑΣΙΑ
ZUMBA
20.00 - 21.00
ΙΩΑΝΝΑ Κ.
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
PILATES
21.00 - 21.45
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

PILATES
21.45 - 22.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
YOGA
21.00 - 22.00
ΟΡΕΣΤΗΣ
SH'BAM
21.00 - 22.00
ΜΑΡΑΝΙΑ
YOGA
21.00 - 22.00
ΑΡΤΕΜΙΣ
ZUMBA
21.00 - 22.00
ΙΩΑΝΝΑ Κ.
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30

Δευτέρα

 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • B. SCULPT
  15.30 - 16.30
 • HIPS & ABS
  17.00 - 18.00
 • B. SCULPT
  18.00 - 19.00
 • HIPS & ABS
  19.00 - 20.00
 • ZUMBA
  20.00 - 21.00
 • PILATES
  21.00 - 21.45
 • PILATES
  21.45 - 22.30

Τρίτη

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  15.30 - 16.30
 • B. SCULPT
  17.00 - 18.00
 • PILATES
  18.00 - 19.00
 • BODY COMBAT
  19.00 - 20.00
 • CXWORX & BODY ATTACK
  20.00 - 21.00
 • YOGA
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • HIPS & ABS
  08.30 - 09.30
 • B. SCULPT
  15.30 - 16.30
 • HIPS & ABS
  17.00 - 18.00
 • B. SCULPT
  18.00 - 19.00
 • CXWORX & BODY ATTACK
  19.00 - 20.00
 • B. SCULPT
  20.00 - 21.00
 • SH'BAM
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • YOGA
  08.30 - 09.30
 • HIPS & ABS
  15.30 - 16.30
 • PILATES
  17.00 - 18.00
 • BODY COMBAT
  18.00 - 19.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • ZUMBA
  20.00 - 21.00
 • YOGA
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  15.30 - 16.30
 • HIPS & ABS
  18.00 - 19.00
 • CARDIO
  19.00 - 20.00
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00
 • ZUMBA
  21.00 - 22.00

Σάββατο

 • HIPS & ABS
  18.00 - 19.00
 • B. SCULPT
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 18.30
BODY COMBAT
18.00 - 19.00
ΜΑΡΑΝΙΑ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
BODY COMBAT
19.00 - 20.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ.
19.30 - 20.00

Τρίτη

 • BODY COMBAT
  19.00 - 20.00

Πέμπτη

 • BODY COMBAT
  18.00 - 19.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΒΑΣΙΑ
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΙΩΑΝΝΑ Γ.
09.00 - 09.30
15.30 - 16.00
B. SCULPT
15.30 - 16.30
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
B. SCULPT
15.30 - 16.30
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
16.00 - 16.30
17.00 - 17.30
B. SCULPT
17.00 - 18.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
B. SCULPT
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
B. SCULPT
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΑ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
B. SCULPT
19.00 - 20.00
ΒΑΣΙΑ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
B. SCULPT
20.00 - 21.00
ΒΑΣΙΑ
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • B. SCULPT
  15.30 - 16.30
 • B. SCULPT
  18.00 - 19.00

Τρίτη

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • B. SCULPT
  17.00 - 18.00

Τετάρτη

 • B. SCULPT
  15.30 - 16.30
 • B. SCULPT
  18.00 - 19.00
 • B. SCULPT
  20.00 - 21.00

Παρασκευή

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30

Σάββατο

 • B. SCULPT
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 19.30
CARDIO
19.00 - 20.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
19.30 - 20.00

Παρασκευή

 • CARDIO
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 19.30
CXWORX & BODY ATTACK
19.00 - 20.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
CXWORX & BODY ATTACK
20.00 - 21.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Λ
20.30 - 21.00

Τρίτη

 • CXWORX & BODY ATTACK
  20.00 - 21.00

Τετάρτη

 • CXWORX & BODY ATTACK
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
HIPS & ABS
08.30 - 09.30
ΙΩΑΝΝΑ Γ.
09.00 - 09.30
15.30 - 16.00
HIPS & ABS
15.30 - 16.30
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
16.00 - 16.30
17.00 - 17.30
HIPS & ABS
17.00 - 18.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
HIPS & ABS
17.00 - 18.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
HIPS & ABS
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΑ
HIPS & ABS
18.00 - 19.00
ΒΑΣΙΑ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
HIPS & ABS
19.00 - 20.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • HIPS & ABS
  17.00 - 18.00
 • HIPS & ABS
  19.00 - 20.00

Τετάρτη

 • HIPS & ABS
  08.30 - 09.30
 • HIPS & ABS
  17.00 - 18.00

Πέμπτη

 • HIPS & ABS
  15.30 - 16.30

Παρασκευή

 • HIPS & ABS
  18.00 - 19.00
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00

Σάββατο

 • HIPS & ABS
  18.00 - 19.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
PILATES
08.30 - 09.30
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
09.00 - 09.30
15.30 - 16.00
PILATES
15.30 - 16.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
PILATES
15.30 - 16.30
ΑΡΤΕΜΙΣ
16.00 - 16.30
17.00 - 17.30
PILATES
17.00 - 18.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
PILATES
18.00 - 19.00
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
PILATES
19.00 - 20.00
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
19.30 - 20.00
21.00 - 21.30
PILATES
21.00 - 21.45
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

PILATES
21.45 - 22.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30

Δευτέρα

 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  21.00 - 21.45
 • PILATES
  21.45 - 22.30

Τρίτη

 • PILATES
  15.30 - 16.30
 • PILATES
  18.00 - 19.00

Πέμπτη

 • PILATES
  17.00 - 18.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00

Παρασκευή

 • PILATES
  15.30 - 16.30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 21.30
SH'BAM
21.00 - 22.00
ΜΑΡΑΝΙΑ
21.30 - 22.00

Τετάρτη

 • SH'BAM
  21.00 - 22.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
YOGA
08.30 - 09.30
ΑΡΤΕΜΙΣ
09.00 - 09.30
21.00 - 21.30
YOGA
21.00 - 22.00
ΟΡΕΣΤΗΣ
YOGA
21.00 - 22.00
ΑΡΤΕΜΙΣ
21.30 - 22.00

Τρίτη

 • YOGA
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • YOGA
  08.30 - 09.30
 • YOGA
  21.00 - 22.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 20.30
ZUMBA
20.00 - 21.00
ΙΩΑΝΝΑ Κ.
ZUMBA
20.00 - 21.00
ΙΩΑΝΝΑ Κ.
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
ZUMBA
21.00 - 22.00
ΙΩΑΝΝΑ Κ.
21.30 - 22.00

Δευτέρα

 • ZUMBA
  20.00 - 21.00

Πέμπτη

 • ZUMBA
  20.00 - 21.00

Παρασκευή

 • ZUMBA
  21.00 - 22.00
No classes available!