Πρόγραμμα Yava | Yava Fitness Centers

Πρόγραμμα Yava | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

Επιστροφή στο πρόγραμμα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
BODY SCULPT
08.30 - 09.20
Σύνθια
HIPS & ABS
08.30 - 09.20
Μάγδα
PILATES MAT
08.30 - 09.20
Κωνσταντίνος
BODY SCULPT
08.30 - 09.20
Στέλιος
ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ
08.30 - 09.20
Ταμάρα
Β αίθουσα

PILATES MAT
08.30 - 09.20
Ελένη Σ.
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
PILATES MAT
09.30 - 10.20
Σύνθια

YOGA
09.30 - 10.20
Μάγδα
Β' Αίθουσα
CARDIO
09.30 - 10.20
Στέλιος
PILATES MAT
09.30 - 10.20
Σύνθια
HIPS & ABS
09.30 - 10.20
Στέλιος
STRETCHING
09.30 - 10.20
Ελένη Σ.
10.00 - 10.30
17.30 - 18.00
CARDIO
17.30 - 18.20
Στέλιος
18.00 - 18.30
PILATES MAT
18.00 - 18.50
Ανδρέας
YOGA
18.00 - 18.50
Μάγδα
CROSS TRAINING
18.00 - 18.50
Ανδρέας
BODY SCULPT
18.00 - 18.50
Στάθης
HIPS & ABS
18.00 - 18.50
Ανδρέας
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
BODY SCULPT
19.00 - 19.50
Ανδρέας

PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ελένη Σ.
Β' Αίθουσα
HIPS & ABS
19.00 - 19.50
Σύνθια

PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ταμάρα
Β' Αίθουσα
CARDIO
19.00 - 19.50
Στέλιος

HIPS & ABS
19.00 - 19.50
Στάθης
Β' Αίθουσα
HIPS & ABS
19.00 - 19.50
Στάθης
Β' Αίθουσα

PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ανδρέας
PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ανδρέας
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
HIPS & ABS
20.00 - 20.50
Ελένη Σ.
PILATES MAT
20.00 - 20.50
Σύνθια

STRETCHING
20.00 - 20.50
Ταμάρα
Β' Αίθουσα
PILATES MAT
20.00 - 20.50
Γιάννης
Β' Αίθουσα

YOGA
20.00 - 20.50
Μάγδα
PILATES MAT
20.00 - 20.50
Σύνθια
YOGA
20.00 - 20.50
Ελένη Σ.
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
YOGA
21.00 - 21.50
Μάγδα
ZUMBA
21.00 - 21.50
Ελένη Κ.
BODY SCULPT
21.00 - 21.50
Γιάννης
ZUMBA
21.00 - 21.50
Ελένη Κ.
21.30 - 22.00

Δευτέρα

 • BODY SCULPT
  08.30 - 09.20
 • PILATES MAT
  09.30 - 10.20
 • YOGA
  09.30 - 10.20
 • PILATES MAT
  18.00 - 18.50
 • BODY SCULPT
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
 • HIPS & ABS
  20.00 - 20.50
 • YOGA
  21.00 - 21.50

Τρίτη

 • HIPS & ABS
  08.30 - 09.20
 • CARDIO
  09.30 - 10.20
 • YOGA
  18.00 - 18.50
 • HIPS & ABS
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  20.00 - 20.50
 • STRETCHING
  20.00 - 20.50
 • ZUMBA
  21.00 - 21.50

Τετάρτη

 • PILATES MAT
  08.30 - 09.20
 • PILATES MAT
  09.30 - 10.20
 • CROSS TRAINING
  18.00 - 18.50
 • CARDIO
  19.00 - 19.50
 • HIPS & ABS
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  20.00 - 20.50
 • YOGA
  20.00 - 20.50
 • BODY SCULPT
  21.00 - 21.50

Πέμπτη

 • BODY SCULPT
  08.30 - 09.20
 • HIPS & ABS
  09.30 - 10.20
 • BODY SCULPT
  18.00 - 18.50
 • HIPS & ABS
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  20.00 - 20.50
 • ZUMBA
  21.00 - 21.50

Παρασκευή

 • ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ
  08.30 - 09.20
 • PILATES MAT
  08.30 - 09.20
 • STRETCHING
  09.30 - 10.20
 • HIPS & ABS
  18.00 - 18.50
 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
 • YOGA
  20.00 - 20.50

Σάββατο

 • CARDIO
  17.30 - 18.20
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
BODY SCULPT
08.30 - 09.20
Σύνθια
BODY SCULPT
08.30 - 09.20
Στέλιος
09.00 - 09.30
18.00 - 18.30
BODY SCULPT
18.00 - 18.50
Στάθης
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
BODY SCULPT
19.00 - 19.50
Ανδρέας
19.30 - 20.00
21.00 - 21.30
BODY SCULPT
21.00 - 21.50
Γιάννης
21.30 - 22.00

Δευτέρα

 • BODY SCULPT
  08.30 - 09.20
 • BODY SCULPT
  19.00 - 19.50

Τετάρτη

 • BODY SCULPT
  21.00 - 21.50

Πέμπτη

 • BODY SCULPT
  08.30 - 09.20
 • BODY SCULPT
  18.00 - 18.50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 - 10.00
CARDIO
09.30 - 10.20
Στέλιος
10.00 - 10.30
17.30 - 18.00
CARDIO
17.30 - 18.20
Στέλιος
18.00 - 18.30
19.00 - 19.30
CARDIO
19.00 - 19.50
Στέλιος
19.30 - 20.00

Τρίτη

 • CARDIO
  09.30 - 10.20

Τετάρτη

 • CARDIO
  19.00 - 19.50

Σάββατο

 • CARDIO
  17.30 - 18.20
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 18.30
CROSS TRAINING
18.00 - 18.50
Ανδρέας
18.30 - 19.00

Τετάρτη

 • CROSS TRAINING
  18.00 - 18.50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
HIPS & ABS
08.30 - 09.20
Μάγδα
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
HIPS & ABS
09.30 - 10.20
Στέλιος
10.00 - 10.30
18.00 - 18.30
HIPS & ABS
18.00 - 18.50
Ανδρέας
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
HIPS & ABS
19.00 - 19.50
Σύνθια
HIPS & ABS
19.00 - 19.50
Στάθης
Β' Αίθουσα
HIPS & ABS
19.00 - 19.50
Στάθης
Β' Αίθουσα
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
HIPS & ABS
20.00 - 20.50
Ελένη Σ.
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • HIPS & ABS
  20.00 - 20.50

Τρίτη

 • HIPS & ABS
  08.30 - 09.20
 • HIPS & ABS
  19.00 - 19.50

Τετάρτη

 • HIPS & ABS
  19.00 - 19.50

Πέμπτη

 • HIPS & ABS
  09.30 - 10.20
 • HIPS & ABS
  19.00 - 19.50

Παρασκευή

 • HIPS & ABS
  18.00 - 18.50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
PILATES MAT
08.30 - 09.20
Κωνσταντίνος
PILATES MAT
08.30 - 09.20
Ελένη Σ.
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
PILATES MAT
09.30 - 10.20
Σύνθια
PILATES MAT
09.30 - 10.20
Σύνθια
10.00 - 10.30
18.00 - 18.30
PILATES MAT
18.00 - 18.50
Ανδρέας
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ελένη Σ.
Β' Αίθουσα
PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ταμάρα
Β' Αίθουσα
PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ανδρέας
PILATES MAT
19.00 - 19.50
Ανδρέας
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
PILATES MAT
20.00 - 20.50
Σύνθια
PILATES MAT
20.00 - 20.50
Γιάννης
Β' Αίθουσα
PILATES MAT
20.00 - 20.50
Σύνθια
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • PILATES MAT
  09.30 - 10.20
 • PILATES MAT
  18.00 - 18.50
 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50

Τρίτη

 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  20.00 - 20.50

Τετάρτη

 • PILATES MAT
  08.30 - 09.20
 • PILATES MAT
  09.30 - 10.20
 • PILATES MAT
  20.00 - 20.50

Πέμπτη

 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
 • PILATES MAT
  20.00 - 20.50

Παρασκευή

 • PILATES MAT
  08.30 - 09.20
 • PILATES MAT
  19.00 - 19.50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 - 10.00
STRETCHING
09.30 - 10.20
Ελένη Σ.
10.00 - 10.30
20.00 - 20.30
STRETCHING
20.00 - 20.50
Ταμάρα
Β' Αίθουσα
20.30 - 21.00

Τρίτη

 • STRETCHING
  20.00 - 20.50

Παρασκευή

 • STRETCHING
  09.30 - 10.20
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 - 10.00
YOGA
09.30 - 10.20
Μάγδα
Β' Αίθουσα
10.00 - 10.30
18.00 - 18.30
YOGA
18.00 - 18.50
Μάγδα
18.30 - 19.00
20.00 - 20.30
YOGA
20.00 - 20.50
Μάγδα
YOGA
20.00 - 20.50
Ελένη Σ.
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
YOGA
21.00 - 21.50
Μάγδα
21.30 - 22.00

Δευτέρα

 • YOGA
  09.30 - 10.20
 • YOGA
  21.00 - 21.50

Τρίτη

 • YOGA
  18.00 - 18.50

Τετάρτη

 • YOGA
  20.00 - 20.50

Παρασκευή

 • YOGA
  20.00 - 20.50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 21.30
ZUMBA
21.00 - 21.50
Ελένη Κ.
ZUMBA
21.00 - 21.50
Ελένη Κ.
21.30 - 22.00

Τρίτη

 • ZUMBA
  21.00 - 21.50

Πέμπτη

 • ZUMBA
  21.00 - 21.50
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ
08.30 - 09.20
Ταμάρα
Β αίθουσα
09.00 - 09.30

Παρασκευή

 • ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ
  08.30 - 09.20
No classes available!