Πρόγραμμα Yava | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

Επιστροφή στο πρόγραμμα
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΣΥΝΘΙΑ
HIPS & ABS
08.30 - 09.30
ΣΟΦΙΑ
PILATES
08.30 - 09.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ρ

PILATES
08.30 - 09.30
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ρ.
PILATES
08.30 - 09.30
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
08.30 - 09.30
ΣΟΦΙΑ
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
PILATES
09.30 - 10.30
ΣΥΝΘΙΑ

PILATES
09.30 - 10.30
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
CARDIO
09.30 - 10.30
ΣΤΕΛΙΟΣ
HIPS & ABS
09.30 - 10.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.
HIPS & ABS
09.30 - 10.30
ΣΤΕΛΙΟΣ
STRETCHING
09.30 - 10.30
ΣΟΦΙΑ
10.00 - 10.30
17.30 - 18.00
CARDIO
17.30 - 18.30
ΣΤΕΛΙΟΣ
18.00 - 18.30
B. SCULPT
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
YOGA
18.00 - 19.00
ΜΑΓΔΑ
CROSS TRAINING
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
PILATES
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
HIPS & ABS
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
PILATES
19.00 - 20.00
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
HIPS & ABS
19.00 - 20.00
ΕΛΕΝΗ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
19.00 - 20.00
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
CARDIO
19.00 - 20.00
ΣΤΕΛΙΟΣ

HIPS & ABS
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
B. SCULPT
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ

PILATES
19.00 - 20.00
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
PILATES
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΣΥΝΘΙΑ

STRETCHING
20.00 - 21.00
ΣΟΦΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΕΥΡΙΔΙΚΗ

YOGA
20.00 - 21.00
ΓΕΩΡΓΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
PILATES
20.00 - 21.00
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
20.00 - 21.00
ΣΟΦΙΑ
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΣΟΦΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

ZUMBA
20.00 - 21.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
YOGA
20.00 - 21.00
ΓΕΩΡΓΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
YOGA
21.00 - 22.00
ΜΑΓΔΑ
ZUMBA
21.00 - 22.00
ΑΛΙΚΗ
YOGA
21.00 - 22.00
ΜΑΓΔΑ
21.30 - 22.00

Δευτέρα

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  09.30 - 10.30
 • PILATES
  09.30 - 10.30
 • B. SCULPT
  18.00 - 19.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00
 • STRETCHING
  20.00 - 21.00
 • YOGA
  21.00 - 22.00

Τρίτη

 • HIPS & ABS
  08.30 - 09.30
 • CARDIO
  09.30 - 10.30
 • YOGA
  18.00 - 19.00
 • HIPS & ABS
  19.00 - 20.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00
 • YOGA
  20.00 - 21.00
 • ZUMBA
  21.00 - 22.00

Τετάρτη

 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • HIPS & ABS
  09.30 - 10.30
 • CROSS TRAINING
  18.00 - 19.00
 • CARDIO
  19.00 - 20.00
 • HIPS & ABS
  19.00 - 20.00
 • PILATES
  20.00 - 21.00
 • PILATES
  20.00 - 21.00
 • YOGA
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • HIPS & ABS
  09.30 - 10.30
 • PILATES
  18.00 - 19.00
 • B. SCULPT
  19.00 - 20.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00
 • ZUMBA
  20.00 - 21.00

Παρασκευή

 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • STRETCHING
  09.30 - 10.30
 • HIPS & ABS
  18.00 - 19.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • YOGA
  20.00 - 21.00

Σάββατο

 • CARDIO
  17.30 - 18.30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΣΥΝΘΙΑ
B. SCULPT
08.30 - 09.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ρ.
09.00 - 09.30
18.00 - 18.30
B. SCULPT
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
B. SCULPT
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
19.30 - 20.00

Δευτέρα

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • B. SCULPT
  18.00 - 19.00

Πέμπτη

 • B. SCULPT
  08.30 - 09.30
 • B. SCULPT
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 - 10.00
CARDIO
09.30 - 10.30
ΣΤΕΛΙΟΣ
10.00 - 10.30
17.30 - 18.00
CARDIO
17.30 - 18.30
ΣΤΕΛΙΟΣ
18.00 - 18.30
19.00 - 19.30
CARDIO
19.00 - 20.00
ΣΤΕΛΙΟΣ
19.30 - 20.00

Τρίτη

 • CARDIO
  09.30 - 10.30

Τετάρτη

 • CARDIO
  19.00 - 20.00

Σάββατο

 • CARDIO
  17.30 - 18.30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 18.30
CROSS TRAINING
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
18.30 - 19.00

Τετάρτη

 • CROSS TRAINING
  18.00 - 19.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
HIPS & ABS
08.30 - 09.30
ΣΟΦΙΑ
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
HIPS & ABS
09.30 - 10.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.
HIPS & ABS
09.30 - 10.30
ΣΤΕΛΙΟΣ
10.00 - 10.30
18.00 - 18.30
HIPS & ABS
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
HIPS & ABS
19.00 - 20.00
ΕΛΕΝΗ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
HIPS & ABS
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΣΥΝΘΙΑ
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
HIPS & ABS
20.00 - 21.00
ΣΟΦΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00

Τρίτη

 • HIPS & ABS
  08.30 - 09.30
 • HIPS & ABS
  19.00 - 20.00
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00

Τετάρτη

 • HIPS & ABS
  09.30 - 10.30
 • HIPS & ABS
  19.00 - 20.00

Πέμπτη

 • HIPS & ABS
  09.30 - 10.30
 • HIPS & ABS
  20.00 - 21.00

Παρασκευή

 • HIPS & ABS
  18.00 - 19.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.30 - 09.00
PILATES
08.30 - 09.30
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ρ

PILATES
08.30 - 09.30
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
PILATES
08.30 - 09.30
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
08.30 - 09.30
ΣΟΦΙΑ
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
PILATES
09.30 - 10.30
ΣΥΝΘΙΑ

PILATES
09.30 - 10.30
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
10.00 - 10.30
18.00 - 18.30
PILATES
18.00 - 19.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
PILATES
19.00 - 20.00
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
PILATES
19.00 - 20.00
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
PILATES
19.00 - 20.00
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
PILATES
19.00 - 20.00
ΑΝΔΡΕΑΣ
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
PILATES
20.00 - 21.00
ΣΥΝΘΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ

PILATES
20.00 - 21.00
ΣΟΦΙΑ
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • PILATES
  09.30 - 10.30
 • PILATES
  09.30 - 10.30
 • PILATES
  19.00 - 20.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00

Τρίτη

 • PILATES
  19.00 - 20.00

Τετάρτη

 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  20.00 - 21.00
 • PILATES
  20.00 - 21.00

Πέμπτη

 • PILATES
  18.00 - 19.00
 • PILATES
  19.00 - 20.00

Παρασκευή

 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  08.30 - 09.30
 • PILATES
  19.00 - 20.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.30 - 10.00
STRETCHING
09.30 - 10.30
ΣΟΦΙΑ
10.00 - 10.30
20.00 - 20.30
STRETCHING
20.00 - 21.00
ΣΟΦΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
20.30 - 21.00

Δευτέρα

 • STRETCHING
  20.00 - 21.00

Παρασκευή

 • STRETCHING
  09.30 - 10.30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 18.30
YOGA
18.00 - 19.00
ΜΑΓΔΑ
18.30 - 19.00
20.00 - 20.30
YOGA
20.00 - 21.00
ΓΕΩΡΓΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
YOGA
20.00 - 21.00
ΓΕΩΡΓΙΑ
Β' ΑΙΘΟΥΣΑ
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
YOGA
21.00 - 22.00
ΜΑΓΔΑ
YOGA
21.00 - 22.00
ΜΑΓΔΑ
21.30 - 22.00

Δευτέρα

 • YOGA
  21.00 - 22.00

Τρίτη

 • YOGA
  18.00 - 19.00
 • YOGA
  20.00 - 21.00

Τετάρτη

 • YOGA
  21.00 - 22.00

Παρασκευή

 • YOGA
  20.00 - 21.00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 20.30
ZUMBA
20.00 - 21.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
ZUMBA
21.00 - 22.00
ΑΛΙΚΗ
21.30 - 22.00

Τρίτη

 • ZUMBA
  21.00 - 22.00

Πέμπτη

 • ZUMBA
  20.00 - 21.00
No classes available!