Ενημέρωση για το Yava All Sports Βάρης | Yava Fitness Centers

Ενημέρωση για το Yava All Sports Βάρης

Αγαπητά μας μέλη,

Μετά λύπης μας σας ανακοινώνουμε την οριστική διακοπή λειτουργίας του γυμναστηρίου Yava All Sports Βάρης, λόγω της αιφνίδιας απόφασης των ιδιοκτητών του ακινήτου να προχωρήσουν σε ιδιόχρηση.

Από την πρώτη στιγμή που μας έγινε γνωστή αυτή η απόφαση, και με αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη μας, έγιναν εντατικές προσπάθειες ανεύρεσης νέου χώρου στον οποίο θα μπορούσε να μετεγκατασταθεί άμεσα το γυμναστήριο. Δυστυχώς όμως δεν βρέθηκε κατάλληλος χώρος που να είναι άμεσα διαθέσιμος και να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές στην περιοχή.
Οπότε και αναγκαζόμαστε, προς το παρόν, στη διακοπή λειτουργίας του γυμναστήριου στο συγκεκριμένο χώρο.

Σχετικά με τις ενεργές υπηρεσίες των μελών του Yava Βάρης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

  • Τα μέλη που διαθέτουν ενεργές συνδρομές γυμναστηρίου και ομαδικών προγραμμάτων, μπορούν να συνεχίσουν να γυμνάζονται σε οποιοδήποτε Yava της επιλογής τους, επικοινωνώντας απευθείας με το γυμναστήριο που επιθυμούν να μεταφέρουν τη συνδρομή τους. Μπορείτε να δείτε όλα τα γυμναστήρια Yava και να επιλέξετε, από εδώ
  • Τα μέλη που διαθέτουν ενεργές συνδρομές υπηρεσιών Indoor Cycling, Χρήσης Πισίνας και Summer Camps, θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία των Yava Fitness Centers στο τηλέφωνο 2106814937 (καθημερινές 09:00-17:00) και στο email info@yava.gr.
  • Στα μέλη που διαθέτουν ενεργά πακέτα Extra Υπηρεσιών (Personal Training, Pilates Reformer, TRX, κτλ) θα πραγματοποιηθεί άμεσα τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπό μας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, απορίες και ερωτήματα, τα μέλη του Yava Βάρης μπορούν να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία των YAVA Fitness Centers στο τηλέφωνο 210-6814937 (καθημερινές 09:00-17:00) και στο email info@yava.gr.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.


Dear members,

With great regret we announce the permanent closure of Yava All Sports Varis gym, due to the sudden decision of the property’s owners to proceed with private use.

From the first moment that this decision was made known to us, and with a sense of responsibility to our members, intensive efforts were made, in order to find a new property for the immediate relocation of the gym. Unfortunately we couldn’t find in the area a suitable space immediately available that would also meet all the necessary specifications.
So we are forced, for the time being, to close the gym at this location.

Regarding the active services of Yava Varis members, we would like to inform you that:

  • Members with active gym memberships and group+plus memberships can continue to work out at any Yava of their choice by contacting the gym, to which they wish to transfer their membership, directly. You can view all Yava gyms and choose from here
  • Members who have active subscriptions for Indoor Cycling, Pool Use and Summer Camps services will need to contact Yava Fitness Centers head offices, by calling 2106814937 (weekdays 09:00-17:00) or by sending an email at info@yava.gr.
  • Members who have active Extra Services packages (Personal Training, Pilates Reformer, TRX, etc.) will be immediately contacted by phone by our representatives.

For further information, queries and questions, the members of Yava Varis can contact YAVA Fitness Centers head offices by calling 210-6814937 (weekdays 09:00-17:00) and by sending an email at info@yava.gr.

We sincerely apologize for the inconvenience, thank you for your understanding.