Πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας με το βλέμμα στο άνθρωπο | Yava Fitness Centers

Πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας με το βλέμμα στο άνθρωπο

Πολλές από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν από προσωπικό και στελέχη της διοίκησης εντός του 2018 – 2019, απέδειξαν πως ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον συνεχίζει να υποστηρίζει φορείς που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, και θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος, τις κοινωνικές παρεμβάσεις και μια υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική.

Διαβάστε το αφιέρωμα της εφημερίδας City View