Μέτρα γυμναστηρίων σχετικά με τον COVID-19 | Yava Fitness Centers

Μέτρα γυμναστηρίων σχετικά με τον COVID-19

Αγαπητά μας μέλη, βάσει των πιο πρόσφατων ανακοινώσεων της Κυβέρνησης, θα μπορείτε να γυμναστείτε σε κλειστά γυμναστήρια χωρίς επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης, χωρίς την υποχρέωση επίδειξης βεβαίωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self/rapid test) και χωρίς την υποχρέωση χρήσης μάσκας.

Η είσοδος είναι πλέον ελεύθερη για όλους. 

Οι χώροι των καρδιαγγειακών, οργάνων και μηχανημάτων γυμναστικής, ελευθέρων βαρών και αποδυτηρίων των γυμναστηρίων θα λειτουργούν κανονικά με πλήρη χωρητικότητα και χωρίς ραντεβού.

Το ίδιο ισχύει και στα ομαδικά προγράμματα Groups+Plus. Δεν είναι απαραίτητο να κλείνετε ραντεβού για τη συμμετοχή σας. Η είσοδος στις αίθουσες των ομαδικών για τα μέλη που διαθέτουν Groups+Plus συνδρομές, θα γίνεται απευθείας με την προσέλευση και μετά το scan-άρισμα της κάρτας μέλους στο Check-in του γυμναστηρίου.

Στις extra υπηρεσίες συνεχίζει η υποχρέωση κρατήσεων, για τη διασφάλιση της ποιότητας των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Συνεχίζουν και ισχύουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

⦁ Χρήση υγιεινής των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.
⦁ Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης (2 μέτρα) και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.
⦁ Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα εκγύμνασης. Προτεινόμενες διαστάσεις 50×70 cm.

Συστάσεις:

⦁ Συστήνεται τα μέλη να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.
⦁ Σύσταση για χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (πχ μπάλες, λάστιχα, στρώματα)
⦁ Σύσταση για πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60οC)

Σημαντικές πληροφορίες για ραντεβού:

⦁ Για τις Extra Υπηρεσίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στα ραντεβού και η ακύρωση πραγματοποιείται έως και 2 ώρες νωρίτερα.

Σε κάθε περίπτωση εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να καλείτε στο 210-6814937 (9.00 – 17.00) για να συνομιλήσετε με προσωπικό του ομίλου προκειμένου να σας εξυπηρετήσει.

________________________________________________________________________________________________________________________

Based on the most recent Government announcements, you will be able to work out in indoor gyms:

Without showing vaccination or recovery certificates, without the obligation to show self or rapid test certificate and without using masks.

Admission is now open to everyone.

The areas of cardiovascular excercise, machines, free weights and locker rooms of the gyms will operate normally with full capacity and without appointments.

The same applies to Groups + Plus programs. It is not necessary to make an appointment for your participation. Entry to the group classes for members with Groups+Plus subscriptions will be made directly upon arrival and after scanning the membership card at the gym’s Check-in.

For the extra services the obligation of reservations continues, in order to ensure the quality of the specific services.

The following precautionary measures continue to apply:

• Use hand sanitizer before and at the end of exercise as well as before moving to another exercise machine.
• Apply the rules of social distancing (2 meters) and avoid all social contacts, hugs and handshakes in the gym.
• The use of a towel is mandatory on all workouts. Suggested dimensions 50 × 70 cm.
• It is recommended that members have a pair of sports shoes exclusively for use on the gym premises, which they will not use outside the gym area.
⦁ Recommendation for the use of individual exercise equipment if possible by their size (eg rubber bands, mattresses)
⦁ Recommendation for washing clothes and towels, used in the gym, in the washing machine with common detergent at high temperature (60οC)

Important booking information:

⦁ For Extra Services there are no restrictions on appointments and cancellation is up to 2 hours in advance.

If you need any assistance, you can call 210-6814937 (9.00 – 17.00)