Μέτρα γυμναστηρίων σχετικά με τον COVID-19 | Yava Fitness Centers

Μέτρα γυμναστηρίων σχετικά με τον COVID-19

Από τις 22/11/2021 όπως ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση, θα μπορείτε να γυμναστείτε σε κλειστά γυμναστήρια:

 1. Με πιστοποιητικό εμβολιασμού (ισχύει εφόσον έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη 2η δόση)
 2. Με πιστοποιητικό νόσησης (ισχύει, εφόσον έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τη διάγνωση, για 6 μήνες)
 3. Οι αθλούμενοι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους

⦁ Ο απαραίτητος έλεγχος γνησιότητας της βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και ταυτοπροσωπίας, θα πραγματοποιείται στην είσοδο του γυμναστηρίου υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid-free app. Οπότε, θα πρέπει σε κάθε σας επίσκεψη στο γυμναστήριο να έχετε μαζί σας τη βεβαίωση που διαθέτετε, είτε εκτυπωμένη, είτε αποθηκευμένη στο κινητό σας (Παρακαλούμε το σημείο του QR Code να είναι ευκρινές) καθώς και την ταυτότητά σας.

Τα αποδυτήρια των γυμναστηρίων θα λειτουργούν με τους ακόλουθους κανόνες:

 • ​Η χωρητικότητα καθορίζεται σε 1 άτομο ανά 15 τμ
 • ​Επιτρέπεται η χρήση του 50% των καταιωνιστήρων (ντους)
 • ​Απαγορεύεται η χρήση της σάουνας όπου υπάρχει
 • ​Υποχρεωτική χρήση μάσκας N95 ή FFP2 στους κοινόχρηστους χώρους.

Συνεχίζουν και ισχύουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

⦁ Υποχρεωτική χρήση μάσκας, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου (στους χώρους υποδοχής, αναμονής, αποδυτήρια, ανελκυστήρες).
⦁ Συστήνεται οι αθλούμενοι να φορούν μάσκα Ν95 ή FFP2, με εξαίρεση:
i. Αθλούμενους που κάνουν αερόβια άσκηση, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση δυο μέτρων από άλλους αθλούμενους.
ii. Αθλούμενους που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα.
⦁ Χρήση υγιεινής των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.
⦁ Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης (2 μέτρα) και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.
⦁ Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα εκγύμνασης. Προτεινόμενες διαστάσεις 50×70 cm.

Συστάσεις:

⦁ Συστήνεται τα μέλη να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.
⦁ Σύσταση για χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (πχ μπάλες, λάστιχα, στρώματα)
⦁ Σύσταση για πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60οC)

Σημαντικές πληροφορίες για ραντεβού:

⦁ Στους χώρους εκγύμνασης μπορείτε να εισέρχεστε μόνο με ραντεβού το οποίο θα πρέπει να έχετε κλείσει online στην πλατφόρμα Yava 360ᵒ
⦁ Για τη Χρήση Οργάνων έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε καθημερινά έως 2 ραντεβού ημερησίως, με δυνατότητα ακύρωσης έως και 2 ώρες νωρίτερα.
⦁ Για τα Ομαδικά προγράμματα θα πραγματοποιείται καθημερινά έως 1 ραντεβού ημερησίως με δυνατότητα ακύρωσης έως και 1 ώρα νωρίτερα.
⦁ Για τις Extra Υπηρεσίες δεν υπάρχουν περιορισμοί στα ραντεβού και η ακύρωση πραγματοποιείται έως και 2 ώρες νωρίτερα.

Σε κάθε περίπτωση εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να καλείτε στο 210-6814937 (9.00 – 17.00) για να συνομιλήσετε με προσωπικό του ομίλου προκειμένου να σας εξυπηρετήσει.

________________________________________________________________________________________________________________________

From 22/11/2021, as announced by the Greek Government, you will be able to work out in indoor gyms:

 1. With a certificate for being vaccinated against COVID-19 (valid from 14 days after the date of the 2nd dose)
 2. With a certificate of having recovered from COVID-19. (valid from 30 days and up to 6 months from diagnosis)
 3. Members from four (4) to seventeen (17) years old, show a negative self-test result up to 24 hours before their visit

The necessary authenticity check of the certificate of vaccination, illness, negative test and identity, will be carried out at the entrance of the gym with the covid-free app. So, every time you visit the gym you should have with you the certificate, either printed or saved on your mobile device (Please note that the section of the QR Code must be visible)

The locker rooms will operate according to the following rules:

 • Capacity is set at 1 person per 15 sqm
 • The use of 50% of the showers is allowed
 • The use of the sauna is prohibited
 • Mandatory use of mask N95 or FFP2 in public areas.

The following precautionary measures continue to apply:

• The use of a mask is mandatory while waiting in the gym and in all public areas of the gym (in reception areas, waiting rooms, locker rooms, lifts)
• Members can wear a N95 or FFP2 mask
i. Group Classes participants may not wear a mask if they are at least two meters away from other members.
ii. Members with severe respiratory problems are excluded from wearing masks.
• Use hand sanitizer before and at the end of exercise as well as before moving to another exercise machine.
• Apply the rules of social distancing (2 meters) and avoid all social contacts, hugs and handshakes in the gym.
• The use of a towel is mandatory on all workouts. Suggested dimensions 50 × 70 cm.
• It is recommended that members have a pair of sports shoes exclusively for use on the gym premises, which they will not use outside the gym area.
⦁ Recommendation for the use of individual exercise equipment if possible by their size (eg rubber bands, mattresses)
⦁ Recommendation for washing clothes and towels, used in the gym, in the washing machine with common detergent at high temperature (60οC)

Important booking information:

⦁ You can only enter the facility by appointment, which you must have booked online on the Yava 360ᵒ platform 
⦁ For the Use of Training/Cardio Machines you can book up to 2 appointments per day, with the ability to cancel up to 2 hours in advance.
⦁ For the Group programs you can book up to 1 appointment per day with the ability to cancel up to 1 hour in advance.
⦁ For Extra Services there are no restrictions on appointments and cancellation is up to 2 hours in advance.

If you need any assistance, you can call 210-6814937 (9.00 – 17.00)