Στη διάθεση των αθλούμενων τα ντους των γυμναστηρίων | Yava Fitness Centers

Στη διάθεση των αθλούμενων τα ντους των γυμναστηρίων

Από τον όμιλο Yava Fitness Centers γίνεται γνωστό πως από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 διατίθενται προς χρήση των αθλούμενων και τα ντους όλων των χώρων εκγύμνασης.

Επισημαίνεται πως η επαναλειτουργία των ντους γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Το προσωπικό των γυμναστηρίων με αυξημένο αίσθημα ευθύνης,  έχει λάβει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και είναι πλήρως ενημερωμένο προκειμένου να εφαρμόζονται αυστηρά όλες οι οδηγίες και οι συστάσεις των αρμόδιων φορέων για την πρόνοια πρόληψης ενάντια στον Covid-19.

Προτεραιότητα  του ομίλου παραμένει η υπεύθυνη στάση απέναντι στην πανδημία καθώς και η  ασφάλεια των αθλούμενων που εμπιστεύονται καθημερινά τα Yava στη «νέα εποχή».

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση των ντους συστήνεται οι αθλούμενοι να επικοινωνούν με το γυμναστήριο που έχουν επιλέξει.

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

press.office@yava.gr